Skip to: Volt

Na woorden nu daden website

  • “Volt ziet de klimaatcrisis als een kans wanneer wij durven samen te werken, zodat iedereen in een groene, duurzame wereld kan leven.” Klimaat De opwarming van de aarde, het verlies van biodiversiteit en het vervuilen van lucht en water: klimaatverandering veroorzaakt steeds meer schade aan mens en natuur. En die schade wordt onherstelbaar as we […]

  • “Het klimaat is niet maakbaar. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen, maar wel in de wetenschap dat niet wij alles in de hand hebben.” Rentmeesterschap  Nadat God Zijn scheppingswerk had voltooid, lees je in de Bijbel heel mooi dat Hij aan de mens, de kroon op de schepping, de opdracht gaf om de aarde te ‘bouwen’ […]

  • “Nederland zet zich in voor een grootschalige samenwerking binnen de VN als het aankomt op de gezamenlijke bestrijding van de klimaatcrisis.” Internationale samenwerking Het budget voor internationale armoedebestrijding wordt opgehoogd tot 1% van het BNP. Niets van dit budget wordt gebruikt voor het beheersen van migratiestromen, zoals nu het geval is. Speciale aandacht gaat naar […]

  • “Ingezet moet worden op milieu- en duurzaamheidsmaatregelen om de leefbaarheid voor volgende generaties te garanderen.”  Klimaatbeleid inrichten op de ontwikkeling van krachtige nieuwe technologie.• 50PLUS wil de wereld leefbaar houden voor huidige en toekomstige generaties. 50PLUS staat voor een krachtig klimaat-, energie- en milieubeleid en maakt zich sterk voor het behoud en herstel van de […]

  • “We steunen landen in het behoud van de natuur en het ontwikkelen van eigen klimaatbeleid. ” Een schone wereld Het huidige klimaatbeleid faalt en is onrechtvaardig. Klimaatverandering zorgt wereldwijd voor verwoeste oogsten, hittegolven, watertekorten, aardbevingen, vervuilde lucht en gezondheidsschade. De klimaatcrisis en de sociale tweedeling zijn uitwassen van hetzelfde kapitalistische denken. De rijkste één procent […]

  • “Het aanpakken van de klimaatcrisis staat centraal in de visie van GroenLinks op de wereld”

  • “We intensiveren de inzet in de strijd tegen klimaatverandering”

  • “Grote vraagstukken als klimaatverandering vragen om nieuwe internationale consensus en intensieve diplomatieke samenwerking.”

  • “Nederland betaalt in het kader van klimaatrechtvaardigheid haar fair share aan klimaatfinanciering.” Wereldwijd hebben we te maken met tal van crises: een klimaatcrisis, biodiversiteitscrises, een sociale rechtvaardigheidscrisis, en nu ook een gezondheidscrisis die de wereld verlamt. Veroorzaakt door de manier waarop de mens met de natuur en met dieren omgaat. We zagen aan de tak […]

  • “Klimaatbeleid is nergens goed voor.” Uw klimaatrealismeNederland is een schoon land. Een land met een prachtige natuur, een schone lucht en een goed milieu. Een land om trots op te zijn. Ons Nederlandse landschap is uniek en wereldberoemd. Een landschap om zuinig op te zijn en onze bescherming verdient tegen het vernietigende klimaatbeleid zoals windturbines […]

Back To Top