Skip to: Rijke landen hebben geen plan om afspraken klimaatakkoorden na te komen

Na woorden nu daden website

Rijke landen hebben geen plan om afspraken klimaatakkoorden na te komen

  • Ondanks herhaalde beloften blijkt uit CARE’s Hollow Commitments rapport dat de nieuwste plannen voor klimaatsteun door rijke landen zwak en onvoorspelbaar zijn.
  • De analyse van 24 plannen, waaronder dat van Nederland, laat zien dat geen enkel van de rijke landen duidelijkheid geeft over wat hun eerlijke aandeel is in het doel van $100 miljard klimaatsteun en hoe en wanneer ze dat gaan leveren.
  • Slechts 3 van de 24 landen laten een geplande stijging zien van de financiering, en deze stijging is te klein om het gat van tenminste $20 miljard te dichten.
  • Ook Nederland scoort slecht op de geplande stijging, de transparantie en de voorspelbaarheid van klimaatfinanciering. Bovendien deelt Nederland geen cijfers die onderbouwen dat 50% van de steun beschikbaar zal komen voor klimaatadaptatie.
Download hier het volledige, Engelstalige rapport. Er is ook een Engelstalige Factsheet beschikbaar.

Den Haag, 3 juni 2021

De nieuwste plannen van rijke landen voor klimaatfinanciering halen nog steeds niet de doelstelling van $100 miljard waar deze landen zich al in 2009 tijdens de klimaattop van Kopenhagen aan hebben gecommitteerd. De plannen zijn niet gedetailleerd en tonen een groot gebrek aan voorspelbaarheid en duidelijkheid rondom de beschikbaarheid van toekomstige financiering, zo blijkt uit een analyse van CARE.

CARE heeft de meest recente officiële plannen geanalyseerd die rijke landen – waaronder Nederland – hebben ingediend in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs. Ondanks mondelinge toezeggingen voor steun aan kwetsbare landen, schieten de plannen ver tekort ten opzichte van wat er beloofd is. De plannen vormen ook geen enkele basis om te kunnen spreken van een gerichte planning van rijke landen om hun toezeggingen voor klimaatsteun na te komen.

Recente rapporten tonen aan dat we nog niet op schema liggen om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden en de allerergste gevolgen van de klimaatcrisis te vermijden. Deze gevolgen zullen een verwoestend en onevenredig effect hebben op de armste landen en eilandstaten, die ook nu al te lijden hebben onder de klimaatcrisis. Miljoenen kwetsbare mensen komen steeds vaker in levensgevaar door klimaatrampen die zij niet veroorzaakt hebben.

Volgens de laatste cijfers van de OESO is de steun van rijke landen voor klimaatactie in ontwikkelingslanden minstens $ 20 miljard lager dan de $ 100 miljard per jaar die ze meer dan tien jaar geleden hebben toegezegd. Ook wordt slechts 25 procent van internationale klimaatfinanciering besteed aan adaptatie. Het nieuwe rapport van CARE laat zien dat een 50/50-verhouding nog lang niet in zicht is.

In januari publiceerde CARE een onderzoek naar de besteding van klimaatsteun aan ontwikkelingslanden. Nederland kwam in dat onderzoek op projectniveau goed uit de bus: Nederlandse steun voor adaptatie lijkt inderdaad besteed te zijn waar het voor bedoeld is. Dat is echter niet afdoende wanneer Nederland niet haar eerlijke aandeel betaalt van de $100 miljard, en als de financiering van klimaatadaptatie daarbij ook nog eens achterblijft. Nederland claimt op het internationale toneel dat klimaatsteun eerlijk verdeeld is tussen mitigatie en adaptatie. De plannen die Nederland heeft ingediend onderbouwen deze claim niet met cijfers.

CARE nodigt de Nederlandse overheid dan ook opnieuw uit om nader te onderzoeken in hoeverre het gehele portfolio van adaptatieprojecten de meest kwetsbare mensen helpt om klimaatverandering het hoofd te bieden.

CARE berekende eerder dat het eerlijke aandeel van Nederland 1,62 miljard euro bedraagt. Deze bijdrage mag niet ten koste gaan van bestaande budgetten maar moet bovenop de begroting Ontwikkelingssamenwerking komen, in lijn met de afspraak van de klimaattop in Kopenhagen dat financiële steun ‘nieuw en additioneel’ moet zijn. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking is dringend nodig in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Klimaatsteun moet daar aanvullend op zijn, in lijn met de beloften die zijn gedaan.   

Download hier het volledige, Engelstalige rapport. Er is ook een Engelstalige Factsheet beschikbaar.

Reintje van Haeringen, CEO CARE Nederland:

“Nederland profileert zich internationaal als een leider op het gebied van klimaatadaptatie. Dat betekent ook dat Nederland het eerlijke aandeel moet betalen voor klimaatsteun en dat Nederland zich nog sterker moet inzetten op adaptatie. Bovendien moet die klimaatsteun bovenop de begroting voor ontwikkelingssamenwerking komen. Het is tijd om de belofte aan de meest kwetsbaren in te lossen.”

Vanessa Nakate, klimaatactivist voor Fridays For Future in Oeganda:

“Landen als het mijne hebben heel weinig bijgedragen aan de klimaatcrisis, maar wij worden als eersten geconfronteerd met de gevolgen ervan. De doelstelling van $100 miljard voor klimaatfinanciering die in het Klimaatakkoord van Parijs werd beloofd, was slechts een eerste stap om dit onrecht recht te zetten en toch is het niet gerealiseerd. De rijkste landen hebben een verplichting ons te ondersteunen bij aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering waarmee we nu al worden geconfronteerd.”

Download het rapport

Het volledige, Engelstalige, rapport ‘Hollow commitments’, kunt u hier downloaden. Er is ook een Engelstalige fact sheet beschikbaar.

Teken voor meer actie

CARE pleit ervoor dat de door Nederland beloofde klimaatsteun voor ontwikkelingslanden daadwerkelijk terechtkomt bij de mensen die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Deze bijdrage mag niet ten koste gaan van het budget voor ontwikkelingssamenwerking, maar moet daar bovenop komen.

Teken ook onze petitie voor meer actie!

Back To Top