Skip to: Wat doet CARE

Na woorden nu daden website

Wat doet CARE

De afgelopen decennia is het aantal natuurlijke en door menselijk falen veroorzaakte rampen dramatisch toegenomen. Daarnaast zorgt klimaatverandering ervoor dat het weer extremer en onvoorspelbaarder wordt. 

Vicieuze cirkel

Ecosystemen staan zwaar onder druk door uitputting van natuurlijke grondstoffen. Het risico op rampen neemt daardoor steeds meer toe. De impact van natuurgeweld en klimaatverandering is relatief het grootste op gemeenschappen in de armste landen. Levens worden er door bedreigd en bezittingen, producten en oogsten gaan verloren. 

Rampen zorgen ervoor dat de stappen die gezet zijn op het gebied van armoedebestrijding in no-time weer verloren gaan. Hierdoor belanden de allerarmsten in een vicieuze cirkel; de armoede veroorzaakt extra kwetsbaarheid bij rampen en de rampen zorgen op hun beurt voor een toename van de armoede.

Andere aanpak

CARE verkleint de gevolgen van klimaatverandering voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. We werken met overheden en bedrijven aan beleid en investeringen die de veerkracht van families en gemeenschappen vergroten. Daarnaast versterken we lokale maatschappelijke organisaties zodat hun stem beter gehoord wordt.

We pleiten voor benaderingen die rekening houden met klimaatverandering en de belangrijke rol van ecosystemen. Dit helpt mensen bijvoorbeeld om over te stappen op het verbouwen van andere gewassen, waardoor zij minder afhankelijk zijn van één specifiek gewas. Een andere benadering is het aanleggen van waarschuwingssystemen en het bouwen van stevigere huizen die beter bestand zijn tegen natuurgeweld.

Afzenders van de brieven

Raquel Vásquez – Guatemala

Raquel Vásquez uit Guatemala zet zich in voor een sterkere positie van vrouwen. Als hoofd van de grassroots-organisatie Madre Tierra (Moeder Aarde), helpt Raquel vrouwen in haar gemeenschap weerbaarder te worden. De organisatie doet dit onder meer door trainingen te geven om vrouwen beter voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Dit is van belang omdat veel vrouwen in Guatemala afhankelijk zijn van de opbrengst van het land en oogsten vaak verloren gaan door natuurrampen en extreme weersomstandigheden. 

Voor Raquel betekent klimaatadaptatie: het versterken van de positie van vrouwen en vrouwen helpen zich beter te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Met het programma Partners for Resilience, steunt CARE organisaties zoals Madre Tierra. Dit doen we door kennis te delen over klimaatverandering en gemeenschappen te helpen de gevolgen het hoofd te bieden. Samen met lokale partners, werken wij aan risicobeheersing, leveren wij noodhulp bij natuurrampen en bieden wij steun bij wederopbouw. 

Hulp blijft hard nodig want de komende jaren krijgt Guatemala waarschijnlijk steeds vaker te kampen met overstromingen, orkanen en hitte-stress. 

Nederland zette ambitieus in op internationaal klimaatbeleid en heeft met het klimaatverdrag van Parijs toegezegd ontwikkelingslanden extra te steunen. Na de woorden zijn nu daden nodig zodat organisaties als Madre Tierra vrouwen kunnen blijven helpen hun weerbaarheid te vergroten. 

Jupiter Tenistuan – Indonesië

Jupiter Tenistuan werkte onvermoeibaar aan een oplossing om de jaarlijkse periode van droogte te overbruggen. In zijn dorp Oekiu was vroeger nooit gebrek aan water, maar de laatste jaren raakte het op in het droge seizoen en moesten vrouwen dagelijks uren lopen om water te halen. Jupiter besloot naast zijn huis een put te slaan, maar na een jaar lang graven vond hij nog steeds geen grondwater. Toch gaf hij niet op. Hij maakte het gat waterdicht met cement en bouwde de put om tot waterreservoir. Door in het regenseizoen hemelwater op te vangen, heeft Jupiter nu genoeg water om de droge maanden mee door te komen.

Voor Jupiter betekent klimaatadaptatie: doorzetten en blijven zoeken naar creatieve oplossingen om periodes van droogte goed door te komen.

Met de steun van CARE en het programma Partners for Resilience, hielp Jupiter veel andere dorpsbewoners aan schoon water. Bewoners graven de putten zelf maar krijgen financiële hulp om materiaal aan te schaffen zoals cement, emmers en touw. Inmiddels zijn er al 97 regenputten in Oekiu. 

Creatieve oplossingen zoals die van Jupiter blijven noodzakelijk want naar verwachting zullen lange periodes van droogte steeds vaker voorkomen in dit deel van de wereld. 

Nederland zette ambitieus in op internationaal klimaatbeleid en heeft met het klimaatverdrag van Parijs toegezegd arme landen extra te steunen. Na de woorden zijn nu daden nodig zodat mensen als Jupiter ervoor kunnen zorgen dat iedereen het hele jaar genoeg water heeft. 

Fanta Bocoum – Mali 

De 41-jarige Fanta Bocoum woont in Ouenkoro, Mali. Het land waarop vrouwen als Fanta gewassen verbouwen, heeft als gevolg van klimaatverandering te lijden onder droogte en dit heeft zijn effect op de oogst. Door trainingen en met behulp van nieuwe technieken, leerde Fanta beter voorspellen wanneer er regen gaat vallen. Tegelijkertijd deed ze meer kennis op over verschillende gewassen, waardoor ze beter leerde inspelen op het veranderende klimaat.

Voor Fanta betekent klimaatadaptatie: nieuwe manieren vinden om het land te bewerken en gebruikmaken van technieken die het weer voorspellen. 

CARE zorgde er via het programma Partners for Resilience voor dat Fanta en andere vrouwen uit het dorp middels Whatsapp toegang kregen tot weerberichten. Om deze informatie op te stellen en te delen, zijn verschillende organisaties bij elkaar gebracht. Dit leidde ertoe dat het land nu effectiever bewerkt wordt en de oogsten verbeterd zijn. 

Het ziet ernaar uit dat periodes van grote droogte in deze streek steeds vaker zullen voorkomen. Het is dan ook van groot belang om steun te bieden aan kwetsbare gemeenschappen zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen blijven voorzien. 

Nederland zette ambitieus in op internationaal klimaatbeleid en heeft met het klimaatverdrag van Parijs toegezegd arme landen extra te steunen. Na de woorden zijn nu daden nodig zodat vrouwen als Fanta hun eigen land op duurzame wijze kunnen verbouwen.

Kelle Anuyes – Oeganda

Als kind moest Kelle Anyes met haar familie op de vlucht slaan door een regionaal conflict. Toen het gezin jaren later terugkeerde, was hun dorp verwoest. Van het landschap in Otuke, met grote bomen en veel grasland, was weinig over. Door houtkap en het gebruik van houtskool was de bodem minder vruchtbaar geworden en door steeds langere periodes van droogte mislukten de oogsten. Maar Kelle heeft zich aangepast aan de omstandigheden. Ze leerde hoe je op duurzame wijze gewassen kunt verbouwen. Daarnaast houdt Kelle bijen en verdient zij nu ook geld door honing te verkopen op de lokale markt. 

Voor Kelle betekent klimaatadaptatie: overgaan op duurzame landbouwtechnieken en nieuwe bronnen van inkomsten vinden. 


Kelle en haar gemeenschap kregen steun van het Partners for Resilience-programma. Samen met lokale partners, verzorgde CARE trainingen over het belang van natuurbehoud, duurzame landbouw en nieuwe manieren om inkomsten te genereren. Partners for Resilience droeg ook bij aan de totstandkoming van de Nationale Klimaatwet door kennis en ervaring te delen en ervoor te pleiten vrouwen en meisjes voorop te stellen in het klimaatbeleid. 

De komende jaren zal het veranderende klimaat een steeds grotere dreiging vormen in Oeganda. Speciale aandacht voor de positie van de meest kwetsbare groepen, zoals vrouwen en meisjes, blijft dan ook essentieel. 

Nederland zette ambitieus in op internationaal klimaatbeleid en heeft met het klimaatverdrag van Parijs toegezegd arme landen extra te steunen. Na de woorden zijn nu daden nodig zodat vrouwen als Kelle op duurzame wijze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

Alvin Martin – de Filipijnen 

Alvin Martin heeft vijf kinderen en woont in Navotas, de Filipijnen. Klimaatverandering heeft grote impact op de vissersgemeenschap waar hij deel van uitmaakt. De stijging van de zeespiegel en steeds vaker voorkomende orkanen, vormen serieuze bedreigingen voor de inwoners van Navotas waar bijna iedereen afhankelijk is van de visserij. Alvin verenigde zich daarom met andere kleinschalige vissers om gezamenlijk voor hun belangen op te komen. Onder zijn leiding, gingen de vissers in gesprek met de lokale overheid over oplossingen om extreme weersomstandigheden het hoofd te bieden en het creëren van nieuwe kansen.

Voor Alvin betekent klimaatadaptatie: belanghebbenden bij elkaar brengen en samen tot oplossingen komen om beter bestand te zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Met het programma Partners for Resilience helpt CARE de vissersgemeenschap in Navatos zich zo goed mogelijk voor te bereiden op toekomstige natuurrampen en de gevolgen van klimaatverandering. Dit doen we onder meer door waarschuwingssystemen op de zetten, noodplannen te ontwikkelen en trainingen te geven. 

De Filipijnen is een van de hardst getroffen landen ter wereld als het gaat om klimaatverandering en natuurgeweld. De komende jaren zal dit niet veranderen. Steun aan getroffen gemeenschappen blijft hier dan ook dringend nodig. 

Nederland zette ambitieus in op internationaal klimaatbeleid en heeft met het klimaatverdrag van Parijs toegezegd arme landen extra te steunen. Na de woorden zijn nu daden nodig zodat vissers als Alvin zich zo goed mogelijk kunnen aanpassen aan hun veranderende omstandigheden.

Teken voor meer actie

Back To Top